Vizyon-Misyon

Vizyon: Genel Sosyoloji disiplininin mevcut birikimini özümsemesi, yeni gelişmelerin takip edilmesi, farklı dillerde ortaya konulmuş özgün çalışmaların çevirilerle Türkçeye kazandırılması, bilimsel kriterler çerçevesinde yerli eserler ortaya konması, yöntemsel olarak farklı yaklaşımların, bir araştırma verisi olarak değişik bulguların karşılaştırılması, sosyoloji için önemli olan kuram ve uygulama bağlantılarının gösterilmesi, irdelenmesi, Bölümün bakış açısını göstermektedir. 

Misyon: Sosyoloji disiplininin başından beri toplumlarda sosyal/inşai bir görev üstlene geldiği için Sosyoloji Bölümleri, günümüzde Üniversitelerin topluma açılan pencereleridir. Bu program, hem toplumsal hayatın sağlıklı gidişine katkıda bulunacak, hem de üniversiteyi topluma tanıtacaktır. Hatta uluslar arası bilimsel toplantılarda toplumumuzu tanıtarak, dışarıdan bakış açısına katkıda bulunacaktır. 
Dr. MEHMET TAYANÇ
Güncelleme : 22.02.2017 17:17:12