Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 60 olması gerekir. 
Zorunlu ve seçmeli derslerin gerekli süreler içerisinde tamamlanması ve en az 240 AKTS sağlamaları gerekmektedir. 
(Her sınav ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.)
Dr. MEHMET TAYANÇ
Güncelleme : 15.03.2017 15:17:59