Hakkımızda

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İhsan GÜL 

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Figen KANBİR 

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Ferhat KUTLUAY 

AKTS Koordinatör: Araş. Gör. Mehmet TAYANÇ

Amacı: Sosyoloji Bölümü programının amacı, sosyolojik anlamda bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, toplumumuzda ihtiyaç duyulan sosyal analizlerde bulunabilen, uluslararası ilişkilerde ülkemizin sosyolojik formasyonunu temsil edebilecek, evrensel etik değerleri önemsemiş ve ülkemizin değerleri ile bütünleşmiş Sosyologlar yetiştirmektir. Bölgenin, ülkenin ve uluslar arası sorunları tespit etme ve çözüm üretme gayreti içinde olan Sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Genel Sosyoloji disiplininin mevcut birikimini özümsemesi, yeni gelişmelerin takip edilmesi, farklı dillerde ortaya konulmuş özgün çalışmaların çevirilerle Türkçeye kazandırılması, bilimsel kriterler çerçevesinde yerli eserler ortaya konması, yöntemsel olarak farklı yaklaşımların, bir araştırma verisi olarak değişik bulguların karşılaştırılması, sosyoloji için önemli olan kuram ve uygulama bağlantılarının gösterilmesi, irdelenmesi, Bölümün bakış açısını göstermektedir. 

Misyon: Sosyoloji disiplininin başından beri toplumlarda sosyal/inşai bir görev üstlene geldiği için Sosyoloji Bölümleri, günümüzde Üniversitelerin topluma açılan pencereleridir. Bu program, hem toplumsal hayatın sağlıklı gidişine katkıda bulunacak, hem de üniversiteyi topluma tanıtacaktır. Hatta uluslar arası bilimsel toplantılarda toplumumuzu tanıtarak, dışarıdan bakış açısına katkıda bulunacaktır. 

Program Dili: Türkçe 

Program Tanımı: Siirt Üniversite Sosyoloji Bölümü 2007 yılında kurulan üniversitenin en eski bölümleri arasında yer almaktadır. Eğitim Öğretim faaliyetlerine ise 2013-2014 eğitim ve öğretim yılına 40 öğrenci almakla başlamıştır. 2017 yılında ilk mezunlarını vermiş olan bölümde yüksek lisans programı yeterli öğretim elemanı bulunmamasından dolayı aktif durumda değildir. Bölüm akademik kuruluş şemasında kendi içinde Genel sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Sosyometri (Sosyal Yapı ve Değişme) ve Uygulamalı Sosyoloji olmak üzere dört bilim dalından oluşmaktadır. Ancak karma bir ders programı uygulanmaktadır. Bölümüm şuan için yaklaşık 200 öğrencisi bulunmaktadır.Bölümün bizzat kendi kadrosunda 2 Yrd. Doç. Dr, 2 Öğr. Gör. ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: 


Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 60 olması gerekir. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60 ının toplamı dikkate alınarak belirlenir. (2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az 60 olması gerekir. 

İstihdam Olanakları: Bölümümüz mezunları çeşitli devlet kurumlarında sosyolog olarak görev yapabilmekte, mezuniyetten sonra pedagojik formasyon almak kaydıyla Felsefe grubu öğretmeni olabilmekte, mezuniyetten sonra Aile Danışmanlığı sertifikası alarak özel ve kamu kuruluşlarında Aile Danışmanı olarak görev yapabilmekte, çeşitli özel kurumlarda danışmanlık, halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi pozisyonlarda yer alabilmektedir. Bunun yanı sıra özel öğretim kurumlarında da bölümle ilgili derslerde öğretici olarak görev yapabilmekte ve rehberlik sertifikasıyla birlikte özel öğretim kurumlarında rehber öğretmen olarak çalışabilmektedir. 

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve kendi alanında yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Dr. MEHMET TAYANÇ
Güncelleme : 15.03.2017 15:18:29